Trần Văn Đức

Giám đốc Công ty Môtô Nhập Khẩu Trường Nguyên.

Trần Thái

Kỹ thuật viên của Trường Nguyên Moto.

Nguyễn Hòa

Phụ trách mảng truyền thông của Trường Nguyên Moto

Bích Ngân

Phụ trách mảng Tài chính kế toán của Trường Nguyên Moto