Nguyễn Hòa

Phụ trách mảng truyền thông của Trường Nguyên Moto

Trần Thái

Kỹ thuật viên của Trường Nguyên Moto.

Trần Văn Đức

Giám đốc Công ty Môtô Nhập Khẩu Trường Nguyên.

Bích Ngân

Phụ trách mảng Tài chính kế toán của Trường Nguyên Moto